Διαγόρα 63, Θεσσαλονίκη, 54351
+30 2310 901 180
+30 2310 901 180

Φυσικό αέριο

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων καταφεύγουν στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου τους κυρίως για οικονομικούς λόγους καθώς αποτελεί οικονομικότερη επιλογή σε αντίθεση με την τιμή του πετρελαίου. Η επένδυση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου σας (είτε αφορά την πώληση είτε την ενοικιάσει του ακινήτου) καθώς διαθέτει χαμηλό κόστος συντήρησης και πάγιων λογαριασμών.

Εάν αποφασίσετε να προβείτε σε εγκατάσταση φυσικού αερίου η διαδικασία των εργασιών που μπορεί να πραγματοποιηθούν από την εταιρία ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ κατόπιν αξιολόγησης και συμφωνίας είναι οι εξής:

  • Αποτύπωση του διαμερίσματος και σύσταση μηχανολογική μελέτης (κατατίθεται στην εκάστοτε ΔΕΠΑ
  • Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου θέρμανσης του διαμερίσματος ή τουεπαγγελματικού χώρου
  • Τοποθέτηση λέβητα φυσικού αερίου
  • Κατασκευή δικτύου παροχής αερίου και σύνδεση με τον λέβητα του αερίου στο διαμέρισμα
  • Έλεγχος της εξωτερικής εγκατάστασης από μηχανικό της ΔΕΠΑ
  • Απαιτούμενες ρυθμίσεις στον λέβητα και έκδοση φύλλου ελέγχου καύσης
  • Κατάθεση απαιτούμενων εγγράφων (Πιστοποιητικά λέβητα, πιστοποιητικά εξαρτημάτων, σκαρίφιμα εγκατάστασης κλπ) για την χορήγηση της χρήσης αερίου