Διαγόρα 63, Θεσσαλονίκη, 54351
+30 2310 901 180
+30 2310 901 180

Φωτοβολταϊκά

Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μια βιομηχανική μονάδα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια ως πρώτη ύλη η οποία προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Η επιτυχία ενός ηλιακού πάρκου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  Η εταιρεία ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ μπορεί να σας καθοδηγήσει  για να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό και βελτιστοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο από άποψη τεχνολογίας, οικονομίας και αποδοτικότητας.

Στην εταιρεία ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ ερευνούμε και σχεδιάζουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο με τη μικρότερη απώλεια, τη μεγαλύτερη ισχύ και την καλύτερη απόδοση ακολουθώντας τις  πιο αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής προκειμένου να διατηρήσουμε την καλή και σταθερή λειτουργία του πάρκου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι προσφέρει η εταιρεία ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ:

–Ερεύνα και σχεδιασμό τεχνικής  μελέτης με στόχο την εγγυημένη απόδοση και το ετήσιο κέρδος.

-Παροχή οικονομικού πακέτου

– Δημιουργία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης.

– Προληπτικό έλεγχος και τηλεμετρία για την γνωστοποίηση της απόδοσης της ισχύς.

– Ασφάλιση παντός κινδύνου του συστήματος από εξωτερικούς παράγοντες.

– Εγγύηση καλής λειτουργίας και απόδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.